مطالعات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی طرح استفاده از گاز طبیعی مایع (LNG‌) به‌عنوان سوخت در حمل و نقل دریایی

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

واحد پژوهشی: دانشگاه تهران

محل اجرا: انستیتو گاز طبیعی مایع

مجری: علی وطنی

مدیر پروژه: محمد سعید سیف

همکاران مجری: زهرا نرگسی، علی پالیزدار، سجاد فلاحت‌کار، طلیعه رمضانی، سعیده امیرافشار، عاطفه صداقت

مشاور مجری: شرکت طرح آفرینان پاسارگاد

ناظر: پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

مدت اجرا: ۱۲ ماه

اهداف پروژه:

* بررسی و مطالعه آماری روند توسعه استفاده از کشتی­‌های LNGسوز در جهان و ایران

* شناسایی الزامات و قوانین سازمان­‌ها و مؤسسات رده‌­بندی دریایی بر استفاده از سوخت LNG در کشتی

* آشنایی با سامانه سوخت­‌رسانی کشتی­‌های LNGسوز

* شناسایی و تحلیل فنی برای استفاده از سوخت LNG در ناوگان دریایی ایران

* تعیین تعداد، ظرفیت و مکان واحدهای مایع‌سازی گاز طبیعی

* مطالعات فنی و اقتصادی و پیشنهاد طرح کسب و کار

کلمات کلیدی: گاز طبیعی مایع (LNG)، حمل و نقل، سوخت‌رسانی، کشتی‌های LNGسوز، سازمان جهانی حمل و نقل دریایی (IMO)، بنادر

چکیده پروژه: افزایش آلاینده‌های جوی و وضعیت نگران‌کننده زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، تغییر در الگوی مصرف سوخت وسایل نقلیه دریایی‌‌ را از سوخت‌های رایج به سوخت‌هایی با میزان آلایندگی مجاز و از جمله گاز طبیعی مایع (LNG) ضروری ساخته است. این شرایط همچنین سازمان جهانی حمل و نقل دریایی (IMO) را بر آن داشته که مقررات ویژه‌ای در این زمینه وضع نماید. با توجه به فقدان مطالعات فنی و اقتصادی کافی، اعمال این تغییرات نیازمند مطالعات و بررسی‌هایی در چندین مرحله است که مرحله نخست آن را بررسی‌های مقدماتی و مطالعات فاز صفر تشکیل می‌دهد. هدف از پروژه حاضر، انجام مطالعات اولیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی طرح سوخت‌رسانی به کشتی‌ها با استفاده از LNG می‌باشد. در این پروژه در مرحله نخست، روند توسعه استفاده از کشتی‌های LNGسوز در جهان و مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی قوانین موجود، نوع و کاربرد کشتی‌های کنونی، وضعیت کنونی استفاده از LNG به‌عنوان سوخت کشتی‌ها در سایر کشورها از جمله موضوعات مورد تحقیق در این مرحله هستند. در مرحله دوم، بررسی سامانه سوخت‌رسانی از پایانه‌های LNG تا مخازن کشتی‌ها، سامانه سوخت‌رسانی کشتی‌های LNGسوز به لحاظ فنی مطالعه می‌گردد. در ادامه و در مرحله سوم، بنادر تجاری کشور شناسایی و ظرفیت‌های موجود داخلی برای سوخت‌رسانی تحلیل می‌شوند. در مرحله چهارم ظرفیت سوخت مورد نیاز و تعداد و مکان واحد مایع‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت ارزیابی طرح کسب و کار انجام می‌شود.