فرم تماس

اطلاعات تماس

نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، انستیتو گاز طبیعی مایع (ILNG)

تلفن‌های تماس:

۸۶۰۹۴۰۲۵ ۲۱ ۹۸+
۸۶۰۹۴۰۳۱ ۲۱ ۹۸+
۸۶۰۹۴۰۳۷ ۲۱ ۹۸+

فکس:
۸۸۲۲۵۳۷۰ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیک:
ILNG@ut.ac.ir
Institute.LNG@gmail.com