بازنگری در طراحی مفهومی واحد مایع‌سازی گاز طبیعی به ظرفیت ۳۰ تن در روز و طراحی مفهومی ایستگاه LCNG و تهیه اسناد مناقصه BOT

واحد مایع‌سازی گاز طبیعی و ایستگاه LCNG

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

واحد پژوهشی: دانشگاه تهران

محل اجرا: انستیتو گاز طبیعی مایع

مجری: مژگان عباسی

همکاران مجری: علی پالیزدار، سعیده امیرافشار، طلیعه رمضانی، زهرا نرگسی

مشاوران مجری: شرکت طرح و فرآیند کیمیا، روح‌الله مقدسی رستمی

ناظر: پندار خمارلو (شرکت مهندسان مشاور سازه)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

تاریخ خاتمه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

مدت اجرا: ۱۱ ماه و ۱۳ روز

اهداف پروژه:

* بازنگری و اصلاح مدارک طراحی مفهومی واحد مایع‌سازی با ظرفیت ۳۰ تن در روز با توجه به نوع واحد پیش‌تصفیه (واحد آمین و واحد جذب سطحی به روش TSA) و نیز روش حذف +C5

* طراحی مفهومی ایستگاه LCNG

* تهیه اسناد مناقصه به روش BOT واحد مایع‌سازی و ایستگاه LCNG

کلمات کلیدی: طراحی مفهومی، LNG، CNG، ایستگاه LCNG، اسناد مناقصه BOT

چکیده پروژه: به دلیل جغرافیای خاص برخی مناطق کشور و نیز برخی دلایل فنی و اقتصادی، توسعه خطوط گاز طبیعی بیش از میزان کنونی عملاً کاری مشکل است. لذا برای گسترش جایگاه‌های CNG در نقاط مختلف کشور و رفع مشکل گازرسانی به آنها باید تدابیر ویژه‌ای اندیشید. یک روش مناسب، استفاده از فناوری LCNG می‌باشد. این فناوری گزینه‌ای است که در آن مزایای استفاده از LNG و سوخت‌رسانی آسان با مزایای استفاده از CNG ترکیب شده‌اند. استفاده از LCNG، محدودیت نیاز به شبکه خطوط لوله گاز و در نتیجه محدودیت مکان مناسب برای احداث جایگاه گاز طبیعی فشرده را از بین برده و می‌توان با حمل LNG به مکان مورد نظر جایگاه LCNG را احداث نمود. در راستای دستیابی به دانش فنی فرآیندهای مایع‌سازی گاز طبیعی، پروژه‌ای با هدف طراحی مفهومی یک واحد Mini-LNG با ظرفیت ۳۰ تن در روز در شرکت ملی گاز ایران با عنوان «بررسی فناوری‏‌های مایع‏‌سازی گاز طبیعی و انتخاب فناوری بر مبنای قابلیت افزایش مقیاس و انجام طراحی مفهومی فناوری منتخب» در سال ۱۳۹۵، تعریف و با همکاری انستیتو گاز طبیعی مایع (I-LNG) انجام شد. نظر به رویکرد زمینه تعیین کاربری برای این واحد، در پروژه حاضر با هدف استفاده از گاز طبیعی مایع تولیدی در یک ایستگاه LCNG به‌منظور سوخت‌رسانی به خودروها در مکان‌ تعیین شده، به بازنگری در طراحی مفهومی واحد مایع‌سازی (پروژه قبلی ذکر شده)، طراحی مفهومی یک جایگاه LCNG و تهیه اسناد مناقصه BOT کل پروژه شامل واحد مایع‌سازی و جایگاه LCNG پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مطالعاتی در زمینه فناوری سوخت‌رسانی LCNG، جایگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در آنها انجام گردید. سپس طراحی مفهومی واحد پیش‌تصفیه و مایع‌سازی گاز طبیعی مورد بازنگری قرار گرفته و طراحی مفهومی یک جایگاه سوخت‌رسانی LCNG در مقیاس کوچک صورت گرفت و کلیه مدارک طراحی مفهومی واحدهای مذکور تولید شد. در نهایت اسناد مناقصه BOT برای هر دو واحد مایع‌سازی گاز طبیعی و ایستگاه LCNG با هدف واگذاری طرح برای ساخت و بهره‌برداری تهیه و ارائه گردید. همچنین به همراه اسناد مناقصه ساخت این واحد، یک «پیوست فناوری» کاملاً کارآمد تدوین شد تا اهداف اصلی پروژه که بومی‌سازی و ارتقاء هر چه بیشتر دانش فنی در داخل کشور می‌­باشد را محقق سازد.